Obráťte sa na nás, ak chcete získať viac informácii o pôvode svojej rodiny a máte záujem o vypátranie predkov a o vyhotovenie rodokmeňa.


Ponúkame genealogický výskum s hodinovou sadzbou, pričom počet požadovaných hodín na výskum je možné stanoviť individuálne v zmysle Vašich požiadaviek. Nakoľko vynaložený čas je možné odhadnúť až počas výskumu, kedykoľvek je možné zvýšiť počet hodín vynaložených na výskum alebo výskum predčasne ukončiť. Vo všeobecnosti ale odporúčame pre genealogický výskum počítať s počtom hodín 3-5 hodín.


Náklady na jednu hodinu výskumu sú stanovené na 120,00 eur na hodinu resp. 1000,00 eur za 10 hodín plus zákonné DPH a iné vzniknuté výdavky (poplatky za návštevy archívov, listiny atď.).


V prípade záujmu nás kontaktujte!