Irodánk az úgynevezett törvényszéki genealógiával, örököskutatással foglalkozik. Ezen kívül hagyományos családfa-kutatást is vállalunk.


Szolgáltatásunk magában foglalja az öröklési igény bizonyításához szükséges bizonyító magán- és közokiratok begyűjtését.


Kérésre genealógiai véleményt adunk, szakértői jelentést készítünk.


Ügyvédek fölkérésére cégünk fölkutatja az ismeretlen helyen tartozkodó, esetleg ismeretlen személyi kilétű örökösöket, hagyományosokat, haszonélvezőket, akik távolléte miatt megreked egy-egy hagyatéki eljárás, ingatlan adásvétel.


Bankok, pénzintézetek számára irodánk segítséget nyújt az alvó, aktivitást nem mutató számlák tulajdonosainak, jogutódjainak fölkutatásában.