Spoločnosť Probate Research Hungary sa zaoberá vyhľadávaním dedičov zahraničných testátorov, pomáha v tom, aby dedičia mohli v záujme získania dedičstva vystúpiť s oprávnenými požiadavkami. V tom prípade ak sú dedičia neznámi, alebo sa zdržujú na neznámom mieste tak ich naša spoločnosť vyhľadá a pomôže im v získaní dedičstva.


Mi preberáme riziko, Vy musíte platiť iba v tom prípade, ak ste už naozaj obdržali pozostalosť. V žiadnom inom prípade nežiadame poplatok.Odbornosť – skúsenosť – poctivosť


IČO: 01-09-934445